Remzi Oğuz Arık Mah. Tunus Cad. 48/1 Çankaya Ankara | 0 545 849 96 39  | info@duzakinailedanismanligi.com

TESTLER

YETİŞKİNLERE YÖNELİK TESTLER


  • Yetişkin Değerlendirme Ölçekleri:
  • MMPI-2 (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri )
  • Beck Depresyon Ölçeği
  • Beck Anksiyete Ölçeği
  • WAIS-R (Wechsler Yetişkin Zekâ Ölçeği)
  • SCL-90 (Psikolojik Belirti Tarama Testi)
  • Beier Cümle Tamamlama Testi