Remzi Oğuz Arık Mah. Tunus Cad. 48/1 Çankaya Ankara | 0 545 849 96 39  | info@duzakinailedanismanligi.com


HİZMETLERİMİZ

OYUN YOLUYLA ÇOCUK DANIŞMANLIĞI


Çocukların dili oyundur. Yetişkin danışmanlığında yaşanan zorlukların konuşulması gibi, çocuklar da hislerini ve deneyimlerini oyun aracılığıyla ifade ederler.

Oyun yoluyla çocuk;

 • Duygularını tanır ve yönetmeyi öğrenir,
 • Bilişsel ve sosyal beceriler kazanır,
 • Değerler ve ahlaki değerlendirmeleri kavrar.

Çocuk danışmanlığında oyun, çocukların olgunlaşma, bağımsız olma ve kendileri gibi davranabilmeye yönelik taşıdıkları içsel güce dayanır. Uyum sağlamakta zorlanan çocuklar, oyun ve terapötik ilişki yoluyla içlerinde doğal olarak bulunan büyüme gücünü yapıcı ve olumlu bir yaşam biçimine yönlendirme fırsatı bulur. Oyun yoluyla kendi kararlarını verebilme sorumluluğunu üstlenen çocuk, hayatına yön verebilmek ve kendiliğini kurgulamak için gereken gücü hissetmeye başlar.

 • Sembolik oyunun görülmeye başlandığı 2-3 yaş ile oyunun başat bir role sahip olduğu 8 yaş arası çocuklar için uygundur.
 • Bu süreçte, çocuğun oyuncakları keşfetmesi ve danışana güven duymasının ardından duygu ve ihtiyaçlarını dile getirdiği ve çözüm bulduğu aşamaya geçilir. Duygusal dengenin sağlanması ile birlikte güç kazanan çocuk hazır olduğunda süreç sonlandırılır.
 • İlk seansta anne ve baba ile görüşme yapılır. Ailenin danışman ile iş birliği içinde ilerlemesi danışma sürecinin çocuk için verimliliğini arttırır.

Çocuklarda oyun aracılığıyla geliştirilen bazı durumlar şunlardır:

 • Alt ıslatma, kaka tutma
 • Takıntılı cinsel davranış
 • Kardeş kıskançlığı
 • Uyku ve yeme problemleri
 • Öfke, karşıt gelme
 • Saldırganlık veya düşmanca tutumlar
 • Ayrılık kaygısı, anne-babaya bağımlılık
 • Yalnızlık, içe kapanıklık
 • Güvensizlik, korku
 • Özgüven eksikliği, başarısızlık, yetersizlik hisleri
 • Boşanma sonrası uyum sorunları
 • Okul reddi
 • Akran zorbalığı